در مسابقه ی اول که اسکرمبل مچ ای سی دبلیو چمپیون بود.مارک هنری در مقابل مت هاردی،چاوو گررو،فینلی،میز قرار گرفت و در این مسابقه بلاخره مت هاردی تونست به پیروزی برسه و قهرمان جدید ای سی دبلیو چمپیون بشه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مسابقه دی بعدی که برای کمربند تیمی راو بود.تیم کرایم تایم رد مقابل رودرز و دیبیسی قرار گرفتند و تیم دیبیسی و رودرز تونستند به کمک مانو به پیروزی رسیدند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مسابقه ی بعدی شان مایکل در مقابل کریس جریکو قرار گرفت ولی در این مسابقه شان خیلی عصبانی بود و در آخر تونست پیروز مسابقه بشه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مسابقه ی بعدی که اسکرمبل مچ اسمک دان بود.به ترتیب تیریپل اچ در مقابل شلتون بنجمین،برایان کندریک،جف هاردی،ام وی پی قرار گرفت و در آخر تیریپل اچ به پیروزی رسید و همچنان قهرمان دابلیو دابلیو ای چمپیون موند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مسابقه ی بعدی ماریس در مقابل میشل مک کول قرار گرفت و میشل مک کول پیروز شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیگشو به همراه ویکی گررو وارد شد و بعد از اون آندرتیکر آندرتیکر خواست به ویکی حمله کنه که بیگشو از ویکی دفاع کرد و آندرتیکر رو به شدت زد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در مسابقه آخر که اسکرمبل سنگین وزن بود.کریس جریکو در اواخر مسابه دخالت کرد و تونست به پیروزی برسه و قهرمان جدید سنگین وزن بشه.

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 مهر 1387    | توسط: امین    | طبقه بندی: اخبار اسمکدان،     |
نظرات()